Feladatkör

Küldetés | Iratgyűjtés, rendezés | Szolgáltatás | Segédletek készítése | Adatbázisok készítése | Iratkezelés ellenőrzése | Állományvédelem | Kari levéltárak és irattárak szakmai felügyelete | Kiadványok készítése

A Levéltár küldetése

Levéltárunk gyűjti, rendezi és kutathatóvá teszi a Soproni Egyetemen és jogelőd intézményeiben keletkezett iratanyagot, valamint az egyetem oktatóinak és szakmánk neves képviselőinek személyi hagyatékait.

Iratgyűjtés, rendezés

Iratokat veszünk át:

  • az egyetem központi szervezeti egységeitől (Rektori Hivatal, Gazdasági Főigazgatóság),
  • a három soproni kartól (Erdőmérnöki Kar, Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar),
  • a karokhoz nem tartozó soproni szervezeti egységektől,
  • személyi hagyatékból.

A bekerülő iratanyagot rendezzük. Az iktatott iratokat évenként, iktatószám (tételszám) szerinti sorrendben, az iktatás nélküli iratanyagot pontosan megnevezve tároljuk. Az iratokat szabványos savmentes levéltári dobozokban őrizzük. A rendezett iratanyag könnyen kutatható.

Levéltárunkban jelenleg mintegy 500 iratfolyóméter anyagot őrzünk, az 1824-2015 évek közötti időszakból.

Szolgáltatás

Levéltári munkánk során kutatószolgálatot látunk el, adatszolgáltatást végzünk, valamint hallgatói jogviszony-igazolásokat állítunk ki.

Segédletek készítése

A levéltári iratanyag nyilvántartására és kutatásának megkönnyítésére ún. levéltári segédleteket készítünk. A kutatók számára a két legfontosabb ezek közül a fond- és állagjegyzék, valamint az állományt részletesen leíró repertórium.

Adatbázisok készítése

Folyamatosan bővülő - egyelőre helyben kereshető - adatbázisaink gyorsítják az adatszolgáltatást és a kutatást.

Iratkezelés ellenőrzése

A Központi Levéltár feladata az iratkezelés ellenőrzése valamennyi szervezeti egységben. Az ellenőrzést az éves munkaterv szerinti beosztásban végezzük, és jegyzőkönyv készül róla. 5 évenként mindenütt megismételjük az ellenőrzést.

A levéltár vezetője részt vesz az egyetem Iratkezelési Szabályzatának kidolgozásában.

Állományvédelem

A levéltár feladata - az iratanyag jó állapotban való megőrzésén túl - a már károsodott, értékes dokumentumok restaurálása. Okleveles papírrestaurátor segítségével, évekkel ezelőtt felmértük iratállományunk állapotát, majd restaurálási tervet készítettünk, amelynek alapján az iratok restaurálása pályázati támogatással folyamatosan zajlik.    

Károsodott hallgatói főkönyv restaurálás előtt és után

Irattárak szakmai felügyelete

A levéltárral nem rendelkező karokon az irattározás szakmai felügyeletét látjuk el (Benedek Elek Pedagógiai Kar, Sopron).

Kiadványok készítése

A levéltárunkban őrzött iratok feldolgozásával egyetemtörténeti kiadványokat készítünk.