A SOE Központi Levéltárának fond- és állagjegyzéke

1824-2019, 89 fond, 166 állag, 666,65 ifm

Jelzet
Levéltári egység neve
évhatár
terjedelem
1.
Selmecbányai Erdészeti Tanintézet, Selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia iratai
(1848) 1867-1920
7,97 ifm
1.a
Tanácsülési jegyzőkönyvek
1873-1919
0,65 ifm
1.b
Elnöki iratok
1868-1904
0,42 ifm
1.c
Iktatott iratok
(1848) 1896-1918
5,53 ifm
1.d
Vegyes iratok
1867-1920
1,37 ifm
       
2.
Soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola Rektori Hivatalának iratai
(1910) 1919-1934 (1936)
9,88 ifm
2.a
Tanácsülési jegyzőkönyvek
1919-1934
0,54 ifm
2.b
Elnöki iratok
1919-1934
0,12 ifm
2.c
Iktatott iratok
1919-1934
8,62 ifm
2.d
Dékáni iratok
1925-1934
0,38 ifm
2.e
Vegyes iratok
(1910) 1919-1933 (1936)
0,22 ifm
       
3.
M. kir. József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar iratai
1934-1949
11,63 ifm
3.a
József nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Kar tanácsülési jegyzőkönyvek
1934-1949
0,26 ifm
3.b
Erdőmérnöki Osztály osztályülési jegyzőkönyvek
1934-1949
0,13 ifm
3.c
Bánya- és Kohómérnöki Osztály osztályülési jegyzőkönyvek
1935-1949
0,12 ifm
3.d
Elnöki iratok
1934-1945
0,25 ifm
3.e
Erdőmérnöki Osztály Dékáni Hivatala iktatott iratai
1934-1949
9,85 ifm
3.f
Diákjóléti Hivatal iratai
1946-1949
0,13 ifm
3.g
Vegyes iratok
1934-1949
0,77 ifm
       
4.
Budapesti Műszaki Egyetem Erdő–és Földmérőmérnöki Kar iratai
1949-1950
0,3 ifm
4.a
Tanácsülési jegyzőkönyvek
1949-1950
0,01 ifm
4.b
Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Bánya- és Kohómérnöki Kar tanácsülési jegyzőkönyvei
1949-1950
0,01 ifm
4.c
Az Erdőmérnöki Osztály Dékáni Hivatala iktatott iratai
1950
0,28 ifm
       
5.
Magyar Agrártudományi Egyetem Erdőmérnöki Karának iratai
1950-1952
1,68 ifm
5.a
Tanácsülési jegyzőkönyvek
1950-1952
0,02 ifm
5.b
Főnöki iratok
1950-1951
0,12 ifm
5.c
Dékáni Hivatal iktatott iratai
1950-1952
1,42 ifm
5.d
Vegyes iratok
1950-1952
0,12 ifm
       
6.
Erdőmérnöki Főiskola iratai
(1951) 1952-1962 (1990, 2006)
10,68 ifm
6.a
Tanácsülési jegyzőkönyvek
1952-1962
0,26 ifm
6.b
Főnöki iratok
1952-1961
0,24 ifm
6.c
Erdőmérnöki Főiskola Főigazgató Hivatala iktatott iratai
1952-1962
9,82 ifm
6.d
Vegyes iratok
1951-1962 (1990, 2006)
0,62 ifm
       
7.
Erdészeti és Faipari Egyetem, Soproni Egyetem iratai
(1950) 1962-1999
86,59 ifm
7.a
Egyetemi tanácsülési jegyzőkönyvek
1962-1999
1,78 ifm
7.b
Rektori Tanács jegyzőkönyvei, határozatok
1964-1992
0,73 ifm
7.c
Főnöki iratok
1950-1989
0,52 ifm
7.d
Rektorhelyettesi iratok
1962-1981; 1996-1999
2,28 ifm
7.e
Erdészeti és Faipari Egyetem Rektori Hivatala, Soproni Egyetem Rektori Hivatala iktatott iratai
1963-1999
80,56 ifm
7.f
Vegyes iratok
1965-1983
0,24 ifm
7.g
Belső ellenőrzések
1976-1999
0,48 ifm
7.h Külföldi együttműködések 1969-1999 0,36 ifm
       
8.
Nyugat-Magyarországi Egyetem iratai
(1999) 2000-2007

36,71 ifm

8.a
Egyetemi tanácsülési jegyzőkönyvek (2006. 03-tól Szenátus)
2000-2007
2,91 ifm
8.b
Oktatási Rektorhelyettesi iratok
2000-2006
7,66 ifm
8.c
Tudományos Rektorhelyettesi iratok
2000-2010
3,19 ifm
8.d
Nyugat-magyarországi Egyetem Rektori Hivatala iktatott iratai
2000-2007

15,32 ifm

8.e
Személyügyi referensi iratok
2000-2005
5,95 ifm
8.f
Belső ellenőrzések
2000-2006
1,56 ifm
8.g
Vegyes iratok
1999-2001
0,24 ifm
       
9.
Nyugat-magyarországi Egyetem iratai
2008-2014. 08.31.
16,8 ifm
9.a

Szenátusi jegyzőkönyvek

2008-2014 1,8 ifm
9.b  Nyugat-magyarországi Egyetem Rektori Hivatala iktatott iratai 2008-2014 15 ifm
       
10.
Nyugat-magyarországi Egyetem iratai
2015-2017
1,61 ifm
10.a Szenátusi jegyzőkönyvek
2015-2016 0,61
10.b Nyugat-magyarországi Egyetem Rektori Hivatala iktatott iratai 2015 1 ifm
       
11. Soproni Egyetem iratainak fenntartott fond 2017-2018 0,48 ifm
11.a Szenátusi jegyzőkönyvek 2017-2018 0,48 ifm
11.b Soproni Egyetem Rektori Hivatalának iktatott iratai részélre fenntartott állag    
       
21.
Quaestori Hivatal iratai
1900-1948
3,3 ifm
21.a
Hitelnyilvántartások
1924-1943
0,42 ifm
21.b
Házi hitelek
1926-1935
0,06 ifm
21.c
Leltárak
1900-1937
0,14 ifm
21.d
Segélyek
1927-1938
0,05 ifm
21.e
Letéti főkönyv
1923-1934
0,01 ifm
21.f
Menzaalap főkönyv
1928-1937
0,01 ifm
21.g
Tandíjnyilvántartások
1922-1944
0,17 ifm
21.h
Iktatott iratok
1919-1948
2,44 ifm
       
22.
Gazdasági Hivatal iratai
(1908)-1948-2019

54,11 ifm

22.a
J. N. G. M. Gazdasági Hivatalának Kirendeltségének iktatott iratai
1944-1950
1,47 ifm
22.b
Agrártudományi Egyetem Gazdasági Igazgatóságának iktatott iratai
1950-1952
1,24 ifm
22.c
Erdőmérnöki Főiskola Terv- és Pénzügyosztályának iktatott iratai
1953-1962
5,74 ifm
22.d
Erdészeti és Faipari Egyetem Gazdasági Igazgatóságának iktatott iratai
1963-1992
15,99 ifm
22.e
Személyi anyagok (oktatók, vezetők)
1956-2019

13,2 ifm

22.f
Dolgozók munkaügyi személyi gyűjtői
1908-1994
3,24 ifm
22.g
Bér- és létszámügyek, létszámnyilvántartások
1950-1993
0,43 ifm
22.h
Fizetési jegyzékek, bérjegyzékek
1944-1976, 1984 (1980, 1985)
5,54 ifm
22.i
MTA kutatócsoporttal kapcsolatos iratok, bérjegyzékek
1951-1992
0,49 ifm
22.j
Külső megbízások (KK munkák) elszámolásai
1955-1980 (1991)
2,03 ifm
22.k
Megbízások elszámolásai, munkadíjak
1950-1996
0,72 ifm
22.l
Az internátus és a menza építésének iratai
1944-1945,1949
0,14 ifm
22.m
Épületekhez, ingatlanokhoz kapcsolódó iratok, tervek, leltárak
1928-2006
0,62 ifm
22.n
Leltárak
1948-1988
1,3 ifm
22.o
MAVOSZ tanfolyam elszámolásai
1968-1974
0,12 ifm
22.p
Jegyzetsokszorosító
1961-1980
0,25 ifm
22.q
Vegyes iratok
1925-2003
0,6 ifm
22.r
Személyi nyilvántartások, nyilvántartó lapok, törzslapok
1897-1993
0,42 ifm
22.s
Munkakönyvek, munkakönyv-nyilvántartások
1944-2006
0,26 ifm
22.t
Titkos irattár
1959-1990
0,31 ifm
       
23.
Személyzeti Osztály iratai
(1949) 1950-1985
5,88 ifm
23.a
Iktatott iratok
(1949) 1950-1985
5,6 ifm
23.b
Vegyes iratok
1952-1968
0,28 ifm
       
24.
Tanulmányi Osztály iratai
1949-1999
13,1 ifm
24.a
Tanulmányi és Továbbképzési Osztály iratai
1949-1999
10,82 ifm
24.b
Mérnök-továbbképzés
1968-1991
2,31 ifm
       
25.
Központi Könyvtár iratai
1923-2002
25,3 ifm
25.a
Iktatott iratok
1923-2002
24,5 ifm
25.b
Erdészeti Múzeum gyűjtő
1980-2000
0,48 ifm
25.c
Vegyes iratok
1923-1951, 1958-2002
0,32 ifm
       
26.
Központi irányítás alatt álló tanszékek iratai
1961-1964, 1970
0,24 ifm
26.a
Marxizmus-Leninizmus Tanszék iratai
1961-1964, 1970
0,24 ifm
       
27.
Kollégiumok iratai
1975-1977
0,12 ifm
27.a
Fekete Zoltán Kollégium
1975-1977
0,12 ifm
       
28.
DISZ (Dolgozó Ifjak Szövetsége), KISZ (Kommunista Ifjúsági Szövetség) iratai
1952-1956, 1957-1989
6,47 ifm
28.a
DISZ iratai
1952-1956
0,14 ifm
28.b
KISZ levelezések, gyűjtők
1957-1989
4,62 ifm
28.c
KISZ beszámolók, programtervek
1957-1988
0,36 ifm
28.d
KISZ bizottsági ülések, jegyzőkönyvek, vezetőség választások
1957-1987
0,24 ifm
28.e
KISZ tagsági ügyek
1960-1968
0,12 ifm
28.f
KISZ-ház, rendezvények
1959-1994
0,63 ifm
28.g
KISZ vegyes iratok
1960-1989
0,36 ifm
       
29.
MSZMP iratai
1972-1989
3,36 ifm
       
30.
Szakszervezet iratai
1948-2005
6,93 ifm
       
31.
SMAFC iratai
1939-1960
0,14 ifm
       
32.
Az EFE Bélyeggyűjtő Körének iratai
1963-1996
1,2 ifm
       
33.
Kutatási jelentések
1955-2005
6,23 ifm
       
34.
Egyetemi események
1982-2006
1,08 ifm
       
35.
Szabályzatok
1902-2012 1,8 ifm
35.a Jogelőd intézmények szabályzatai 1902-1955 0,24 ifm
35.b Erdészeti és Faipari Egyetem, Soproni Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatok 1961-2012 0,24 ifm 
35.c Az Erdészeti és Faipari Egyetem, Soproni Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Nyugat-magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzataiban nevesített szabályzatok 1960-2009 1,2 ifm 
35.d Egyéb szabályzatok 1951-2003 0,12 ifm 
       
36. 1956-os gyűjtemény 1956-2016 0,87 ifm
       
37. Diákhagyományokkal kapcsolatos dokumentumok gyűjteménye részére fenntartott fond    
       
38. Botanikus Kert iratai 1970-2016 6,2 ifm
       
101.
Hallgatói nyilvántartások
1861-2002
14,69 ifm
101.a
Hallgatói főkönyvek
1861-1961
3,65 ifm
101.b
Levelező hallgatók ügyei
1952-1962
0,48 ifm
101.c
Erdészeti Akadémia levelező tagozat
1953-1956
0,12 ifm
101.d
Szigorlati nyilvántartások
1922-1951
0,72 ifm
101.e
Államvizsga nyilvántartások
1878-1962
0,86 ifm
101.f
Oklevél nyilvántartások
1924-1953, 1967
0,42 ifm
101.g
Származási ívek
1934-1951
1,18 ifm
101.h
Felvételi, iratkozási iratok
1951-1974
2,88 ifm
101.i
Érettségi bizonyítványok
1912-1960
0,64 ifm
101.j
Vegyes iratok
1909-1960;1971-1995
0,5 ifm
101.k
Osztályzati vizsgalapok
1901-1999
1,4 ifm
101.l
Tandíjak, ösztöndíjak
1934-1975
1,36 ifm
101.m
Külföldi tanulmányi ösztöndíjak
1992-2002
0,48 ifm
       
102.
Doktori nyilvántartások
1921-2005
2,87 ifm
       
103.
Habilitáció
1994-2014
5,3 ifm
       
104.
Díszoklevelek
1958-2001
1,32 ifm
       
105.
Honoris causa alapbizonylatok
1962-1989 (1994)
0,24 ifm
       
106.
Tantervek, tantárgyi programok
1946-2003
4,41 ifm
106.a
Tantervek, tantervi irányelvek
1949-2001
0,76 ifm
106.b
Órarendek, tanulmányi rendek
1946-2003
0,41 ifm
106.c
Tantárgyi programok
1953-2001
2,16 ifm
106.d
Tantervekkel, tantárgyi programokkal kapcsolatos viták
1955-1997
0,72 ifm
106.e
Tanfolyamok, továbbképzések
1955-1985
0,24 ifm
106.f
Vegyes iratok
1950-2002
0,12 ifm
       
107.
Hallgatói feladatok, tanulmányok
(1939)1949-1989
0,96 ifm
       
151.
Erdőmérnöki Kar iratai
1962-2018

122,99 ifm

151.a
Kari tanácsülési jegyzőkönyvek
1963-2009, 2015-2016
3,85 ifm
151.b
Iktatott iratok
1963-2007
72,82 ifm
151.c
Törzskönyvek: mérnöki képzések
1962-2001
3,23 ifm
151.d
Törzskönyvek: szakmérnöki képzések
1974-2004
0,54 ifm
151.e
Csíkszeredai távoktatás
1993-2000
0,36 ifm
151.f
Törzskönyvi névmutatók
1943-2001
0,79 ifm
151.g
Államvizsga jegyzőkönyvek
1963-1999
1,11 ifm
151.h
Hallgatói személyi iratgyűjtők
1948-2006

19,32 ifm

151.i
Doktori ügyek, Erdőmérnöki Kar
1979-2005

12,55 ifm

151.j
Lakcímjegyzék
1971-1996
0,15 ifm
151.k
Vegyes iratok
1975-2005
1,8 ifm
151.l
Szakmérnök képzéssel kapcsolatos iratok
1968-2003
4,69 ifm
151.m
Leckekönyvek

1994-2014

5,6 ifm
       
152.
Erdőhasználattani Tanszék iratai
1887-1949
0,24 ifm
       
153.
Erdőműveléstani Tanszék iratai
1962-1986
1,52 ifm
       
154.
Erdőtelepítéstani Tanszék iratai
1980-1982
0,48 ifm
       
155.
Termőhelyismerettani Tanszék iratai
1964-1989
4,95 ifm
       
156.
Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet iratai
1910-2009
7,06 ifm
156.a
Vadgazdálkodási Tanszék iktatott iratai
1969-1996
2,38 ifm
156.b
Mérnöktovábbképző tanfolyamokkal kapcsolatos iratok
1968-1973
0,24 ifm
156.c
MAVOSZ-szal és MAVOSZ-tanfolyammal kapcsolatos anyagok
1967-1978
0,6 ifm
156.d
Oktatással, egyetemmel kapcsolatos iratok
1961-2009
0,6 ifm
156.e
Kutatással kapcsolatos iratok
1959-1989
0,84 ifm
156.f
Irodalmak, adatok, felmérések, különlenyomatok, kiadványok
1916-1979
0,6 ifm
156.g
Vadászati Világkiállításhoz (1971) kapcsolódó anyagok
(1968-)1971
0,6 ifm
156.h
Roth Gyula idejéből származó vegyes iratok
1910-1951
0,12 ifm
156.i
Egyetemi Ifjúsági Gyakorló Vadásztársaság
1972-1988
0,36 ifm
156.j
Egyéb iktatás nélküli iratok, dokumentumok
1955-1991
0,72 ifm
       
157.
Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet iratai
(1913) 1941-1990
3,22 ifm
       
158.
Matematika intézet iratai
1940-2003
5,24 ifm
158.a
Matematika Tanszék iktatott iratai
1951-1987
3,54 ifm
158.b
Ábrázoló geometria Tanszék iktatott iratai
1981-1988
0,48 ifm
158.c

Matematika és Ábrázoló Geometria Tanszék iratai

1988-1999 0,36 ifm
158.d Oktatással kapcsolatos iratok 1940-1993 0,36 ifm
158.e Vegyes iratok 1951-2003 0,36 ifm
       
159.
Idegennyelvi Lektorátus iratai
1954-2006 (2011)
5,2 ifm
159.a
Az Idegen Nyelvi Központ/Lektorátus (INYK) iktatott iratai
1954-2004
3,72 ifm
159.b
Az állami nyelvvizsgák (ÁNYVB) iktatott iratai
1989-2006 (2011)
1,36 ifm
159.c
Vegyes iratok
1977-1996
0,12 ifm
       
160. Erdővédelemtani Tanszék iratai 1919-2009 5,51 ifm
       
161.

Környezetvédelmi Tanszék, Környezettudományi Intézet iratai

1987-2014

2,15 ifm
       
201.
Faipari Mérnöki Kar iratai
1957-2009
77,46 ifm
201.a
Kari tanácsülési jegyzőkönyvek
1963-2005
1,43 ifm
201.b
A Dékáni Hivatal iktatott iratai
1962-2009
41,2 ifm
201.c
Hallgatói törzskönyvek: mérnöki és kiegészítő képzések
1962-2015
4,38 ifm
201.d
Szakmérnöki képzések törzskönyvei
1977-2007
0,3 ifm
201.e
Mérnöktanári és szakoktatói képzések
1992-2007
1,28 ifm
201.f
Államvizsga jegyzőkönyvek
1968-2004
1,31 ifm
201.g
Hallgatói személyi iratgyűjtők
1957-2009
22,68 ifm
201.h
Doktori Iskola
1963-2010
3,57 ifm
201.i
Tanárképzéssel kapcsolatos iratok
1999-2007
1,08 ifm
201.j
NKFP iratok
2001-2004
1,44 ifm
201.k
Vegyes iratok
1988-2002
0,72 ifm
201.l
Lakcímjegyzék
1963-1999
0,24 ifm
       
202.
Fizika-Elektrotechnika Tanszék iratai
1950-1962
0,72 ifm
       
203.
Fatechnológia Tanszék iratai
1942-1959
0,36 ifm
       
204. Építéstani Intézet iratai  1956-2003  1,73 ifm
       
251.
Közgazdaságtudományi Kar iratai
1993-2012
34,44 ifm
251.a
Kari tanácsülési jegyzőkönyvek részére fenntartott állag
   
251.b
Iktatott iratok részére fenntartott állag
   
251.c
Hallgatói személyi iratgyűjtők
1993-2012
34,44 ifm
       
401.
Krippel Mór iratai
1879-1940
0,12 ifm
       
402.
Vadas Jenő iratai
1875-1922
0,48 ifm
       
403.
Tompa Károly iratai
1952-1991
0,96 ifm
       
404.
Wilckens Henrik Dávid iratai
1808-1832
0,24 ifm
       
405.
Magyar János iratai
1939-1998
15,14 ifm
       
406.
Mátyás Vilmos iratai
1933-1985
2,89 ifm
406.a Személyi anyagok (1896) 1918-1980 (2011) 0,37 ifm
406.b Seprősi Czárán Gyula 1905-2010 0,24 ifm
406.c Fényképalbumok, térképek 1940-1956

0,36 ifm

406.d Kéziratok, tanulmányok 1939-1986 1,56 ifm
406.e Vegyes iratok 1930-1984

0,12 ifm

406.f Tárgyi emlékek 1933-1985 0,24 ifm
       
407.
Roth Gyula iratai
1898-1961
1,2 ifm
       
408.
Fehér Dániel iratai
1922-1953
0,72 ifm
       
409.
Fekete Lajos iratai
1874-1889
0,65 ifm
       
410.
Lesenyi Ferenc iratai
1923-1951
0,12 ifm
       
411.
Réz Géza iratai
1920-1924
0,06 ifm
       
412.
Tannenberger Félix iratai
1824-1864
0,06 ifm
       
413.
Romwalter Alfréd iratai
1934-1949
0,12 ifm
       
414.
Gereben István iratai
1970-1995
0,14 ifm
       
415.
Vlaszaty Ödön iratai
1920-1968
0,12 ifm
       
416.
Illyés Benjamin iratai
1953-2000
0,51 ifm
416.a
Illyés Benjamin iratai
1956, 1976-1999, 1980-2007
0,03 ifm
416.b
Az 1953/58. emh. évfolyam dokumentumai
1953-2000
0,48 ifm
       
417.
Farkas Vilmos iratai
1925-1971
0,12ifm
       
418.
Machatsek Gyula iratai
1899-1921 (1932)
0,13 ifm
       
419.
Kőhalmy Tamás iratai
1936-2003
3,8 ifm
       
420.
Bencze Lajos iratai
1951-1979
0,96 ifm
       
421.
Perlaki Ferenc iratai
2003-2007
0,77 ifm
       
422.
Boleman Géza iratai
1891-1959
0,14 ifm
       
423. Kosztka Miklós iratai 1972-2014 1,56 ifm
       
424. Szádeczky-Kardoss Gyula iratai 1949-2012 0,24 ifm
       
425. Kubinszky Mihály dokumentumai 1927-2016 0,12 ifm
       
426. Fekete Zoltán iratai 1900-1932 4,22 ifm
       
427.  Moór Artúr iratai

1943-1993

0,6 ifm
       
428. Kolossváry Andor iratai

1884-1988 

0,05 ifm

       
429. Vörös (Róth) Ferenc, Alföldy Zoltán és családjuk iratai

1882-1943 

0,05 ifm
       
430. Vági István iratai

1930-1945

0,04 ifm
       
431. Jakál László iratai 1965-1991

0,12 ifm 

       
500. Jerome René iratai
1933-1998 

0,01 ifm

     

 

501.  Rem Lajos képei
 1951 0,01 ifm
       
502. Mohi György iratai 1944-2014 0,01 ifm
       
503. 1950-ben valétált bánya- és kohómérnökök találkozói (Csath Béla) 1950-2019 0,03 ifm
       
504. Dobroszláv Lajos fényképei 1960-1965 0,01 ifm
       
505. Veres László fényképei és dokumentumai 1951-1970 0,02 ifm
       
506. Balás Emil dokumentumai 1904-1910 0,01 ifm
       

 

2019. december 31-i állapot