Gyűjtőkör

A Levéltár gyűjtőköre

A levéltár gyűjtőköre a Soproni Egyetem és jogelőd intézményei központi, és egyéb szervezeti egységeiben keletkezett iratanyagára terjed ki.

A Miskolci Egyetem Levéltárával megosztva őrizzük a selmecbányai Erdészeti Tanintézet (1808-1846), a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia (1846-1904), a Bányászati és Erdészeti Főiskola (1904-1919), a soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola (1919-1934), a m. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó-, és Erdőmérnöki Kara (1934-1949) megmaradt iratait.

 

Emellett gyűjtjük az Agrártudományi Egyetem Erdőmérnöki Kara (1950-1952), az Erdőmérnöki Főiskola (1949-1962), az Erdészeti és Faipari Egyetem (1962-1996), a Soproni Egyetem (1996-1999), a Nyugat-Magyarországi Egyetem (2000-2007) és a Nyugat-magyarországi Egyetem (2008-2017) történeti értékű iratait.

 

A fentiek alapján a Központi Levéltár gyűjti:

  • a központi hivatalok - Rektori Hivatal, Dékáni Hivatalok, Gazdasági Főigazgatóság - és az alájuk tartozó szervezeti egységek iratait, tanszékek, intézetek iratanyagát,
  • a hallgatói személyi és tanulmányi nyilvántartásokat,
  • a szenátusi, rektori, kari tanácsülések jegyzőkönyveit,
  • az egyetemen működő tanácsok és bizottságok iratanyagát,
  • az ifjúsági szervezetek, egyesületek iratanyagát,
  • a karokhoz nem tartozó szervezeti egységek iratanyagát,
  • a megszűnt szervezetek iratanyagát,
  • valamint a személyi hagyatékként kapott iratanyagot.

 

A levéltár gyűjti ezen kívül az egyetemi élet fontosabb eseményeit illusztráló kép- és hangfelvételeket, filmfelvételeket és tárgyi forrásokat.