Oktatási segédletek

Oktatási segédletek a Hallgatói tehetséggondozás (korábban: Információkeresés és -közlés) tantárgy keretében oktatott levéltári ismeretek témához.

A levéltári óra anyaga: elérhető IDE kattintva.


További kutatási segédletek:

Útmutatások kezdő levéltári kutatóknak:

Hivatkozás levéltári forrásokra:

  • Gyurgyák János (1997): Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Osiris kézikönyvek. Osiris Kiadó, Budapest. 114-155. o.

Levéltári adatbázisok:

További szakirodalom, a téma iránt élénken érdeklődőknek: