Történeti iratanyag

A történeti iratanyag jellemzése

A Selmecbányáról hozzánk került történeti iratanyag sajnos hiányos. A selmecbányai Bergschule, majd Bergakademie 1846-ig az ún. alsómagyarországi bányakerület igazgatási, igazságszolgáltatási és termelési ügyeit irányító főkamaragrófi hivatal szervezetében működött, nem volt elkülönült iratkezelése. 1846-tól az akadémia önálló szervezeti egységgé vált, s a hivatallal a kapcsolatot már csak a főkamaragróf személye jelentette, aki egyben az akadémiai igazgatói tisztet is betöltötte. A tényleges ügyintéző az egyik megbízott professzor volt, aki az iratokat ellenjegyezte, ritkábban egyedül aláírta.
 
A tanintézetnek ebben az években keletkezett iratai a selmecbányai Állami Bányászati Levéltárban, valamint a bécsi Hofkammerarchiv főkamaragrófi anyagában többségében megtalálhatók.
 
Az intézmény fennállása során a székhelyváltozások, a szervezeti változások, stb. veszteségeket okoztak az iratállományban. A cseh megszállás elől való meneküléskor a főiskola teljes ingóságát - beleértve az iratokat is - vonaton az ország belsejébe menekítették. Sopronba 1896-tól kerültek iktatott iratok, az 1896 előtt keletkezett iratok sorsáról nem tudunk. Sajnos a meglévő selmecbányai iratok egy-egy éven belül is rendkívül hiányosak. A legfontosabb dokumentumok - főkönyvek 1842-től, tanácsülési jegyzőkönyvek 1873-tól, államvizsga -, szigorlati-jegyzőkönyvek stb. - azonban szerencsére hiánytalanul eljutottak Sopronba.